Deň Otvorených Dverí

3. Marec od 9:00

Chcete všetko pred kúpou vidieť naživo? Zastavte sa u nás 3. marca. Otvárame brány Nového Hlohovca. Predstavíme vám, aké sú možnosti zariadenia domácnosti a ďalšie benefity, ktoré sme pripravili.
Tešíme sa aj na vaše pripomienky. Stále máme priestor na to, aby sme ich do Nového Hlohovca zakomponovali. A že čo splníme, aj urobíme, o tom svedčí fakt, že na váš podnet sme už oproti pôvodným plánom rozšírili detské ihrisko.
Poznačte si do kalendára termín 3. 3. od 9.00 hod. Parkovanie sme zabezpečili priamo v areáli.